| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
Επιδοτούμενα Προγράμματα
«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»
«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»
E.A.A «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας»
-   Περίληψη προγράμματος
-   Οδηγός Προγράμματος
Νέο ΠΕΠ: Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου & Υπηρεσιών
Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα
Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών – Β΄ Κύκλος
ICT4GROWTH
Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013
Εκσυγχρονισμός Χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"
Εναλλακτικός Τουρισμός
Μέτρο 123Α - « Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων »
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» - Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης
Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
JEREMΙE “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises"
Πράσινος Τουρισμός
Digi Retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»
Digi Content «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου»
ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα "Διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης"
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονας4 - Leader
Μεταποίηση στις νέες συνθήκες 2010
Πράσινη Επιχείρηση 2010
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - Κάλυψη Φορολογικών & Αφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ
Χαρακτηρισμός Μεγέθους Επιχειρήσεων
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - Κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων & υπηρεσιών
Πράσινες Υποδομές 2010
Δράση Εθνικής Εμβέλειας Ενίσχυσης Νέων & Μμε Επιχειρήσεων
Ενίσχυση Ξενοδοχείων για την δημιουργία Site & On Line κρατήσεων (Digi-Lodge)
ΠΕΠ ενίσχυσης μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων
Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελματιών
Δημιουργία - Υποστήριξη Νέων Καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off – Spin out)
ΕΤΕΑΝ
©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.