| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Θέσεις Εργασίας 
> Στελέχωση τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων (κωδ. SALES 02)  
   
Στελέχωση τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων (κωδ. SALES 02)

Η εταιρεία BMS MANAGEMENT CONSULTANTS A.E., μια δυναμική εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης, εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών και Επιχειρηματικών Σχεδίων, αναζητά για ημιαπασχόληση άτομα για την στελέχωση του τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων της εταιρείας.
Περιγραφή Θέσης: 

Τηλεφωνικές Πωλήσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η οποία αφορά την παρουσίαση και προώθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί Νόμοι) σε υποψήφιους πελάτες (εταιρείες Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) με σκοπό την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων.

Απαραίτητα προσόντα: 

-Προϋπηρεσία στον τομέα των τηλεφωνικών πωλήσεων-Καλή γνώση Αγγλικών 
- Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Outlook, Internet) 
- Ευχέρεια στην επικοινωνία 
- Άριστη γνώση χειρισμού προφορικού (κυρίως) και γραπτού (δευτερευόντως) λόγου 
- Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα 
- Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής – θα εκτιμηθεί σαν πρόσθετο προσόν

Η εταιρία προσφέρει:

-Αμοιβή και ποσοστό προμήθειας συνδεόμενο με τα αποτελέσματα
-Διαρκής Εκπαίδευση 
-Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση vzymnis@bms-sa.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Βασίλης Ζύμνης, Manager, Consulting Services Section, 
τηλ. 210 9318016-7
©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.