| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Πηγές Χρηματοδότησης 
> Μη ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 
> Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 
   


                      "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"


ΣΚΟΠΟΣ:

Η δημιουργία και την ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 01-08-2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30-09-2011.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Στο πλαίσιο της Προγράμματος «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από:

o €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους τομείς – κλάδους 36, 37, 38, και 39 (NACE 2008),
o €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ :

Ιδιωτική συμμετοχή τουλάχιστον 25%
Δημόσια Χρηματοδότηση 60%


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β) ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (έως 5 χρόνια λειτουργίας)


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ:

o Διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις
o Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
o Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
o Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
o Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων
o Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
o Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
o Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
o Ανάπτυξη Πρωτοτύπων, Προτύπων & Τεχνικού ΦακέλουΓια να δείτε το σύντομο ενημερωτικό του προγράμματος πατήστε εδώ. 

©2008 BMS A.E.
Login στο Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.