| Αρχική
| Νέα
| Σύνδεσμοι
| Δομή Site
|
Αρχική Σελίδα
//Αρχική
> Πηγές Χρηματοδότησης 
> Μη ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 
> Εθνικό αποθεματικό απροβλέπτων 
   

                                        «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»
ΣΚΟΠΟΣ: 

 • Η τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων.
 • Η υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.

   

  Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 

  Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται από την 15η Νοεμβρίου 2011 έως την 17 Φεβρουαρίου το 2012.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

  Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού και για τις δύο δράσεις του προγράμματος.

  • Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000€ και ανώτατο 20.000€.
  • Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000€ (Δημόσια Δαπάνη).  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

  • Η πρώτη δράση, «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών(σε φάση start-up)»,απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις (που έχουν ιδρυθεί μετά την 1.11.2011) και σε νέους επιχειρηματίες με προτεραιότητα στους ανέργους που επιθυμούν να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις.
  • Η δεύτερη δράση του προγράμματος αφορά την στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων (που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011, απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω).

   

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ:

  Μέσω της πρώτης δράσης του προγράμματος ενισχύονται τα λειτουργικά έξοδα και συγκεκριμένα:

  • ενοίκια,
  • λογαριασμοί ΔΕΚΟ,
  •  δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης,
  • δαπάνες κατάρτισης, δαπάνες παγίων,
  • δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ,
  • υπηρεσίες συμβούλων καθώς
  • και νέων θέσεων εργασίας).

  Μέσω της δεύτερης δράσης του προγράμματος, ενίσχύονται:

  Α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.

  Β) Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.  Για να δείτε το σύντομο ενημερωτικό του προγράμματος πατήστε εδώ

 • ©2008 BMS A.E.
  Login στο Hypertrak  
  Enabled by: DATA CONCEPT A.E.