| Home
| Sitemap
|
Αρχική Σελίδα
Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων
Στόχος : Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού το πλαίσιο της δράσης θα επιχορηγηθούν έργα κατασκευής καταλυμάτων μικρής δυναμικότητας, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού. Επιλέξιμες δραστηριότητες: 1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες Περιορισμοί : Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3) 2.Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα Περιορισμοί : Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες 3. Ξενοδοχειακά καταλύματα Περιορισμοί : Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω Δυναμικότητα : Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα(50)κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια. 4. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ.33/1979 5. Ξενώνες φιλοξενίας νέων 6. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) Περιορισμοί : Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω 7.Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α ́199) Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50κ. εκ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. 8. Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνιγκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα,κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός– Αλεξίπτωτο πλαγιάς,διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά). Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικούτουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμούπεριλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις(κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοιαή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής). Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οιτουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω. Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα, π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks)κ.ά. Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής : Υποσύσταση επιχείρησεις, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης και μετά. Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την προκήρυξη της δράσης και δεν έχουν αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα. Μέρος της επένδυσης θα πρέπει να καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή ή τραπεζικό δανεισμό. Επιχειρήσεις που θα υποβάλουν μια πρόταση ανά ΑΦΜ. Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακές εργασίες (οικοδομικά, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, περιβάλλον χώρος) Μηχανήματα – Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός (έπιπλα, σκεύη, κρεβάτια, ηλεκτρικές συσκευές) Μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα, van, σκάφη, εξοπλισμός σπορ) Δαπάνες Προβολής – Προώθησης (site, συστήματα on-line κρατήσεων, google ads, facebook ads ) Δαπάνες πληροφορικής (λογισμικό και εξοπλισμός πληροφορικής) Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (κουφώματα, κλιματιστικά inverter, ΑΠΕ) Μελέτες/ Άυλες δαπάνες Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου & Ποσοστό Επιδότησης : Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000 € με ποσοστό ενίσχυσης έως και 50% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου . Διάρκεια επενδυτικού σχεδίου : Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων: Ημερομηνία εναρξης ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία 28/03/2018. Διαδικασία αξιολόγησης : Συγκριτική βαθμολόγηση βάσει κριτηρίων όπως η εμπειρία των μετόχων, τα ίδια κεφάλαια, η βιωσιμότητα της μονάδας. Καταβολή ενισχύσεων : Η προβλεπόμενη επιδότηση θα καταβληθεί σταδιακά έως και σε τρεις δόσεις. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής ανάλογα το ύψους του αιτούμενου προϋπολογισμού έως του 40% της επιχορήγησης.
©2008 BMS A.E.
Login to Hypertrak  
Enabled by: DATA CONCEPT A.E.